ENV Fonden

I forbindelse med fusionen af ESV, Elforsyningen Sydvendsyssel og ENV, Elforsyningen Nordvendsyssel i 2011 blev det besluttet, at der i en 10 årig periode kan uddeles 15 mio. kr. årligt til erhvervsudvikling, forskning, sundhedsfremmende foranstaltninger, kultur og sport i ENV's hidtidige forsyningsområde. 

Baggrunden for uddeling af midler i ENV's hidtidige forsyningsområde er, at der på fusionstidpunktet var en ikke ubetydelig mérværdi pr. forbruger/ andelshaver i ENV's favør. Det er således en kompensation for denne mérværdi som udbetales over en 10- årig periode hos det fusionerede selskab Nord Energi A.m.b.a. 

Vi kalder denne kompensationsordning for ENV-"Fonden", men der er ikke stiftet en egentlig fond - derfor citationstegnene. Midlerne tages over driften i den 10-årige periode hos det fusionerede selskab Nord Energi A.m.b.a.

Formål

Det overordnede formål med uddeling af midlerne i ENV's hidtidige forsyningsområde er at styrke og forbedre områdets erhvervsmæssige og kulturelle forhold og fremdrift.

Hovedsigtet er således at igangsætte nye tiltag, som skaber udvikling og/eller nye arbejdspladser eller som på det kulturelle/sportslige område markant markedsfører/brander Nordvendsyssel.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål vedrørende ENV-"Fonden" kan stiles til Per Poulsen på e-mail: fond@nordenergi.dk eller tlf.: 99 24 56 32

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System