Valg til repræsentantskabet 2021

Repræsentantskabet er Nord Energi A.m.b.a.'s øverste myndighed. Det er her, der træffes beslutninger til gavn for rigtig mange nordjyder, og der afholdes valg her i efteråret 2021.

Der skal blandt selskabets ca. 100.000 forbrugere findes 70 repræsentanter. Bor du i Nord Energis forsyningsområde og er du tilsluttet elforsyningsnettet, er du medejer af Nord Energi og har dermed mulighed for at deltage i valghandlingen.

Opstillingsfasen er netop afsluttet og næste skridt er at sende stemmesedler ud til andelshaverne i de områder hvor valg finder sted. Der afholdes ikke valg i de områder hvor antallet af opstillede kandidater ikke overstiger det antal, der skal vælges.

Vi vil informere om valgets afvikling både her på hjemmesiden samt i dagspressen, ligesom du vil kunne finde linket til elektronisk stemmeafgivelse her på siden, i den periode der kan stemmes.

Valgområder hos Nord Energi

Nord Energis forsyningsområde er delt op i 10 valgområder, og repræsentantskabet vælges
i de 10 valgområder. For at sikre en geografisk spredt repræsentation sker valget fortrinsvist med de gamle kommuner som valgkredse.

Kandidater til repræsentantskabet kan kun stille op i det valgområde, hvor de bor, og når afstemningen går i gang, kan de andelshavere, som bor i samme valgområde stemme på vedkommende. På billedet ved siden af kan du se valgområderne og hvor mange kandidater, der skal vælges i hvert valgområde.

En kandidat skal bruge fem stillere

Som en del af opstillingen til repræsentantskabet har hver kandidat skullet skaffe mindst fem stillere for sit kandidatur.
En stiller er en andelshaver, som bor i det samme valgområde, som kandidaten og anbefaler, at kandidaten bliver valgt til repræsentantskabet. Man kan kun være stiller for én kandidat.

Sådan foregår valget

Sådan foregår valget

Når vi har kandidatlisterne klar, bliver der sendt stemmesedler ud til hver enkelt andelshaver hos Nord Energi i de områder, hvor der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges.

Selve stemmeafgivelsen finder sted fra den 4/10 kl. 9.00 til den 17/10 kl. 23.59 og foregår anonymt. Stemmeafgivelsen kan ske enten elektronisk ved at bruge den valgkode, der oplyses på stemmesedlen eller ved at indsende stemmesedlen med posten. Vi vil dog gerne opfordre til at stemme elektronisk, da det er billigst.

Der kan kun stemmes én gang pr. installation. Stemmes der både elektronisk og via brev, tæller stemmen kun én gang.

Vi vil informere om valgets afvikling både her på hjemmesiden samt i dagspressen, ligesom du vil kunne finde linket til elektronisk stemmeafgivelse her på siden, i den periode der kan stemmes.

Hvem er medlem af vort nuværende repræsentantskab

Nedenfor finder du listen over nuværende medlemmer af vores reprræsentantskab, inddelt efter valgområder.

Medlemmer anført i ( ) genopstiller ikke. De øvrige på listen er villige til genvalg.

Valgområde 1: Gl. SKAGEN KOMMUNE

 • Irene Hjortshøj, Byrådsmedlem, Gråklit 16, Skagen
 • Ivan Kristian Rasmussen, Statsaut. ejendomsmægler, Skagbanke 23, Skagen
 • Jan Nørgaard Christiansen, Elinstallatør, Drosselvej 10, Skagen
 • Jan Tietze, Elektriker, Skødelundvej 5, Aalbæk
 • Jens A.  Borup, Fiskeskipper, Kandestedvej 289, Skagen
 • (Mogens Eeg), Konsulent cand. jur., Gæstgiverstien 9, Skagen
 • Peter Nielsen, Radioforhandler, Solbærvej 31, Aalbæk
 • Thomas V. Rasmussen, Stærkstrømsingeniør, Mjølnersvej 12, Skagen

 

Valgområde 2: Gl. HJØRRING KOMMUNE

 • Bent Jensen, Elinstallatør, Højvænget 16, Bjergby, Hjørring
 • Birgitte Reiter, Lægesekretær, Østergårdsvej 71, Mygdal, Hjørring
 • Freddy Dam Christensen, Postbud, Trollhættanvej 12, 1. th., Hjørring
 • Jens Møller Lee, Direktør, Urdsvej 2, Hjørring
 • Jørgen Boelt Larsen, Elektriker, Bispetorv 11. 2, Hjørring
 • Jørgen Lind Thomsen, Civiløkonom, Skolegade 11k, 2, Hjørring
 • Kurt Mikkelsen, Forhv. Bankfuldmægtig, Hasselvej 8, Hjørring
 • Lars Winther Christensen, Skorstensfejermester, Brushønevej 13, Hjørring
 • Lars Hofmann Høyer, Maskinmester, Grundtvigsvej 3, Hjørring
 • Mogens Uhrskov, Ingeniør, Vinstrupvej 241, Hjørring
 • Ole Sloth Frandsen, Elektriker, Tirsbækvej 5, Hjørring
 • Regnar Bæk, Specialarbejder, Haugesundsvej 13, Hjørring
 • Svenning Christensen, Gartner/Gårdejer, Nydalsvej 2, Lønstrup, Hjørring
 • Søren Smalbro, Landmand, Tangsgårdsvej 123, Bjergby, Hjørring
 • Vibeke Haaning, Adm. direktør, Mjødurtvej 5, Hjørring
 • Willy Bjerregaard, Civiløkonom, Fullasvej 10, Hjørring

 

Valgområde 3: Gl. HIRTSHALS KOMMUNE

 • Bent Chr. Thøgersen, El-installatør, Munkevænget 1, Tversted, Bindslev
 • Jannie Winther Nielsen, Økonomiansvarlig, Tverstedvej 17, Uggerby, Hjørring
 • Jens Peter Lunden, Landmand/direktør, Allingdamvej 50, Hirtshals
 • Jørgen Christensen, Kunderådgiver, Tingvej 8, Horne, Hirtshals
 • Kim Roden, Ejendomsmægler, Kystvejen 21, Hirtshals
 • Lene Christensen, Efterlønner, Granvej 7, Tversted, Bindslev

Valgområde 4: Gl. SINDAL KOMMUNE

 • Egon Holm, Pelsdyrfarmer, Tuenvej 772, Blæsbjerg, Sindal
 • Morten Klyvø, Fuldmægtig, Enghavevej 110, Lendum, Sindal
 • Niels Kristian Holt, Forhv. Købmand, Torvegade 18, Sindal
 • Tom Barnbæk, Isenkræmmer, Hundbjergvej 55, Astrup, Hjørring

 

Valgområde 5: Gl. FREDERIKSHAVN KOMMUNE

 • Finn Larsen, Slagteriarbejder, Vrangbækvej 15, Gærum, Frederikshavn
 • Georg Christiansen, El-installatør, Skagensvej 482, Jerup
 • Jens Alfred Jensen, TV operatør, Bispehaven 7, Elling, Frederikshavn

 

Valgområde 6: Gl. SÆBY KOMMUNE

 • Carsten Hørbye Jacobsen, Kundechef, Humlevej 5, Hørby, Sæby
 • John B. Vognsen, Reg. Revisor, Møllevej 11, Lyngså, Sæby
 • Jørn Fuglsang Christiansen, Lærer, Svanevej 59, Voerså, Sæby
 • Kaj Mathiassen, Funktionsleder, Blomstervænget 9, Østervrå
 • Kaj Thomsen, Gårdejer, Hjortestien 3, Lyngså, Sæby

 

Valgområde 7: BRØNDERSLEV KOMMUNE

 • Børge Juul Kristensen, Murermester, Rådhusgade 1, 2., 2., Dronninglund
 • Henrik Nørgaard Nielsen, Landmand, Hjallerupvej 25, Hjallerup
 • Ib Ingerslev Nielsen, Landmand, Hjallerupvej 16, Dronninglund
 • (Kjeld Thomsen), Varmemester, Voersåvej 20, Agersted, Dronninglund
 • Lasse Hjorth Nebelung, Elinstallatør, Langbaksmindevej 1, Asaa
 • Mikael Christensen, Projektleder, Søndergade 50, Hjallerup

 

Valgområde 8: Jammerbugt KOMMUNE - Gl. LØKKEN/VRÅ KOM.

 • Hans Henrik Toft Sørensen, Kunderådgiver, Sejlstrupvej 28, Hundelev, Løkken
 • Kurt Flemming Svendsen, Projektmedarb., Haldagervej 33d, Biersted, Aabybro
 • Martin Toft Pedersen, VVS- og Energimontør, Fælledvej 45, Hundelev, Løkken

 

Valgområde 9: Gl. HALS KOMMUNE

 • (Arne Christensen), Medicotekniker, Lindevej 40, Hals
 • Bjarne Lyngø, Salgschef, Kystvejen 25, Hou, Hals
 • (Johannes Elsnab), Gårdejer, Houvej 248, Gandrup
 • Keld Jul Vagner, Revisor, Brogade 4, Hou, Hals
 • Kurt K. Christiansen, Elektriker, Aalborgvej 348, Gandrup
 • Leif Larsen, Gartneriejer, Aslundvej 53, V. Hassing, Vodskov
 • Aage Hjelm Christensen, Installatør, Houvej 168, Ulsted, Hals

 

Valgområde 10: Gl. AALBORG KOMMUNE

 • Anthon Ditlev Sørensen, Akademiingeniør, Møgelbjergvej 64, Vodskov
 • Bent Rye Hougaard, Smed, Rud. Petersens Vej 3, Vodskov
 • Dan Christian Østergaard, Økonomi konsulent, Mejerivej 28, Vadum
 • Erik Ziegler, Smed, Toftegårdsvej 111, Sulsted
 • Henrik Hyldig, Politikommissær, Tines Vej 60, Vestbjerg
 • (Jens Myhren), Landmand, Gammel Lyndrupvej 9, Vodskov
 • Jørn Hammer Andersen, Snedker, Strubjerg 84, 2, Nørresundby
 • Kurt Bentsen, Sektornæstformand, Højens Alle 3, Nørresundby
 • Mette Larsen, Teamleder/cand.merc., Smillasvej 42, Vestbjerg
 • Niels Jørgen Frederiksen, Gårdejer, Sølgårdsvej 13, Sulsted
 • Ole Max Müller, Elektriker, Godtlandsvej 10, Langholt, Vodskov
 • Poul Badsberg, Politikommisær, Øster Hassingvej 60, Langholt, Vodskov

Vedtægter og valgregulativ

Repræsentantskabsvalget finder sted i henhold til Nord Energi A.m.b.a.'s vedtægter og valgregulativ.

Her kan du læse Nord Energi A.m.b.a.'s "Vedtægter".

Her finder du "Valgregulativ for Nord Energi".

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System