top billede

Vælg fiber

Påvisning af kabler

Ledningsinfo

Strømafbrydelser

Infrastrukturselskab med leveringssikkerhed i topklasse

Nord Energi ejer ledningsnettet og elmålerne i størstedelen af Vendsyssel, i alt 100.000 forbrugere. Vi sælger ikke el, men driver elnettet og står for transporten af el til din adresse. Elmarkedet er frit, så du bestemmer selv, hvem du ønsker som din elleverandør.
Nord Energi Fibernet ejer og driver fibernettet i Nord Energis forsyningsområde samt Sæby, Frederikshavn og på Læsø.
Du vælger selv den udbyder og det abonnement på internet, tv og telefoni, du har behov for.
Nord Energi A.m.b.a er forbrugerejet med en koncernstruktur opdelt i et elnetselskab, et fibernetselskab samt et entreprenørselskab.
Årsrapport 2023 og pressemeddelelse PHY
Pressemeddelelse 30. april 2024

Andelsejerne hos Nord Energi sparer 100 mio. kr.

Nord Energi leverer et samlet resultat på 147 mio. kr. efter skat for regnskabsåret 2023, hvilket overstiger forventningerne. Den positive udvikling skyldes primært en stigning i resultatet for Nord Energi Net A/S som følge af en lavere spotpris på strøm og højere afkast på koncernens værdipapirbeholdning. I 2022 resulterede koncernens resultat i et underskud på 88 mio. kr. efter skat. Resultatet var også her kraftigt påvirket af værdipapirbeholdningen.

Nord Energi har i lighed med tidligere år besluttet ikke at udnytte netselskabets indtægtsramme fuldt ud. Det betyder, at andelsejerne samlet har sparet ca. 100 mio. kr., eller ca. 1.000 kr. i gennemsnit pr. andelsejer. Dette er også i tråd med virksomhedens nye koncernstrategi, som bestyrelsen har vedtaget i 2024. Virksomheden fastholder sin rolle som en ”brugsforening" og bekræfter sit mål om at være blandt de mest konkurrencedygtige el- og fibernetselskaber i Danmark på både kort og lang sigt.

Den nye vision for Nord Energi, "Dit, mit og vores Nord Energi – Infrastruktur til lokal vækst, udvikling og grøn omstilling", understreger virksomhedens engagement i lokalområdet og ambitionen om at støtte kunderne med konkurrencedygtige priser og høj leveringssikkerhed til gavn for både privat- og erhvervskunder.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System