Whistleblowerordning

Nord Energi Koncernen er en ansvarlig organisation med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder. For medarbejderne bør kommunikationen om disse forhold som udgangspunkt ske via de daglige kommunikationsveje på arbejdspladsen. Man kan som medarbejder f.eks. altid henvende sig til sin nærmeste leder eller til den adm. direktør, såfremt man oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder. Nord Energi har dog - som et supplement til dette – oprettet en formel whistleblower-ordning, som giver medarbejdere og eksterne parter mulighed for at komme til orde og ytre sig, hvis de oplever uregelmæssigheder eller ulovligheder.

Nord Energi accepterer dog ikke, at en ansat eller en anden person forsætlig foretager falske indberetninger. Såfremt en person bevidst angiver en falsk indberetning, kan det få retlige konsekvenser. Er vedkommende ansat i Nord Energi koncernen, kan en forsætlig falsk indberetning få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i, at den ansatte bliver bortvist. Anklager mod enkeltpersoner, som både er anonyme og ubegrundede, vil blive frasorteret af HjulmandKaptain og ikke blive behandlet af Nord Energi koncernen.

Hvor kan jeg indberette

Du finder Nord Energi koncernens Whistleblowerordning på nedenstående link:

Gå til Whistleblowerordning

Tekst m/billede

Hvad bruges ordningen til

Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Nord Energi koncernen. Ordningen er henvendt til alle med en arbejdsmæssig relation til Nord Energi koncernen.

Du kan indberette:

  • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • Korruption
  • Nepotisme
  • Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kolleger eller andre, uden der er et arbejdsmæssigt behov
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Ovenstående liste er kun eksempler. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Indberetter kan vælge at være anonym.

Du kan læse mere om, hvordan Whistleblowerordningen fungerer i Whistleblowerpolitikken.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System