Nord Energis historie

Nord Energi blev dannet i 2011 ved en fusion af de to elselskaber ENV (Elforsyningen Nordvendsyssel) og ESV (Elforsyningen Sydvendsyssel).  Men selskabets elektriske rødder går meget længere tilbage, idet ENV kan føres tilbage til Hjørring elektriske Lyskompagni, der var det første elværk i Hjørring. Værket startede med at levere el i 1896 til nogle få huse og virksomheder i Hjørring by. Mens ESV har rødder tilbage i Nørresundbys Oplands Andels Elektricitetsselskab (N.O.A.E.), der blev dannet i 1919 i Nørresundby.  

Første elværk i Hjørring

Det første elværk i Hjørring 1896 - Hjørring elektriske Lyskompagni

Betingelser

Uddrag fra betingelser fra Hjørring elektriske Lyskompagni 

Maskinhallen

Fra maskinhallen i Hjørring elektriske Lyskompagni

1896 Hjørring elektriske Lyskompagni opstartes 

1912 Hjørring kommune overtager elværket 

1918 Skagen Elværk idriftsættes på Kirkevej 10. I 1951 bliver værket for lille og får tilført forsyning fra Hjørring Højspændingsværk gennem en 10 kV ledning, der i 1955 opgraderes til en 60 kV. I 1973 overtager ENV bygningerne på Kirkevej 10 og har dem frem til 2004 hvor de overtages af Skagen Bryghus.

Hjallerup Elektricitetsværk dannes. Men omdannes i 1925 til en transformerforening, der modtager strøm fra Dansk Andels Cementfabrik (DAC). Transformerforeningen nedlægges i 2001 og ESV overtager anlæggene.

1919 Nørresundbys Oplands Andels Elektricitetsselskab (N.O.A.E.) blev stiftet af 11 transformerforeninger, der så køber strømmen i fællesskab. De første år fra det kommunale elværk i Nørresundby. 

1921 Der dannes i stigende grad lokale transformerforeninger på landet. Disse får leveret el fra højspændingsledninger og transformerstationer og står selv for lavspændingsnettet ud til deres kunder. 

1924 Det nye elværk på Løkkensvej i Hjørring bliver taget i brug. Det er de bygninger, som Nord Energi stadig bor i, den dag i dag. Det er dog længe siden bygningerne har fungeret som elværk.  

1925 Dansk Andels Cementfabrik (DAC) bygger en stor kraftstation i Lindholm og slutter overenskomst om levering af el herfra til by og opland i Nørresundby. 

1951 Interessentskabet Nordjyllands Elektricitetsforsyning (NEFO) oprettes med det formål at fremskaffe den til enhver tid nødvendige effekt og energi til interessenterne (de kommunale elektricitetsværker i Nørresundby, Brønderslev og Skagen, Hjørring Højspændingsværk samt Thisteds Amts Elektricitetsforsyning). Fællesskabet i NEFO førte til enighed om at bygge et kraftværk i Vendsyssel. 

1956 Øst og Sydvendsyssels Elektricitets Forsynings Andelsselskab (ØSEFA) dannes af 71 transformerforeninger som i fællesskab købte et 10kV anlæg af Nørresundby Kommune.

1957 Selskabet Nørresundby Højspændingsselskab dannes af N.O.A.E. (Nørresundby Oplands Andels Elektricitetsforsyning), ØSEFA (Øst og Sydvendsyssels Elektricitets Forsynings Andelsselskab), Han Herreds Elektricitetsforsyning (HHE) og Nørresundby kommune med det formål at købe og fordele effekt til områdets forbrugere. Strømmen købes dels ved DAC og Nordjyllands Elektricitetsforsyning.

1967 I januar stod Vendsysselværket (senere Nordjyllandsværket) færdigt og begyndte at producere elektricitet til forbrugerne i NEFO’s område. I dag bliver elektricitet ikke kun produceret på kraftværker, men kommer i stigende grad fra sol, vind og biomasse. 

1968 Elværket på Løkkensvej/Ørstedsvej i Hjørring stopper med at producere elektricitet og ombygges herefter til administrationsbygning. 

1972 ENV dannes som rationalisering af Skagen Kommunale Elektricitetsværk, Hjørring Højspændingsværk, Hjørring Elektricitetsforsyning og Nordvendsyssels Elektricitets Andelsselskab (NEFA) 

1975 ESV dannes ved fusion af Nørresundbys Oplands Andels Elektricitetsforsyning (N.O.A.E.) og Øst og Sydvendsyssels Elektricitets Forsynings Andelsselskab (ØSEFA). Der bygges en ny administrationsbygning til det nye selsskab på Strømmen 2 i Bouet. Ovenpå fusionen til Nord Energi sælges bygningerne på Strømmen 2 i 2015.

1999 El-reformen betyder, at elsektoren liberaliseres i Danmark. Det medfører en selskabsmæssig opsplitning af det oprindelige monopol; el-nettet, og af de konkurrenceudsatte aktiviteter; produktion og handel med elektricitet. ESV og ENV fortsætter som elnetejere og går med i handelselskabet Energi Nord sammen med Himmerlands Elforsyning. 

2004 Aktierne i Elsam sælges og dermed ejerskabet til Nordjyllandsværket (oprindeligt Vendsysselværket)

2006 ESV starter med udrulning af fibernet i landsbyen Ørsø ved Dronninglund 

2007 ENV starter med udrulning af fibernet i landsbyen Lørslev udenfor Hjørring 

2011 Fusion mellem ESV og ENV til Nord Energi 

2014 Nord Energi køber Taars Elforsyning. 

2016 Den 1. april blev der indført en omfattende elmarkedsreform (Engrosmodellen), med det formål at fremme effektiv konkurrence på elmarkedet og samtidig sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse. Reformen indebar en ændret ansvarsfordeling på detailmarkedet for elektricitet i Danmark. Som netselskab har Nord Energi herefter meget begrænset kundekontakt.  

Den 4. november blev også en historisk dag for Nord Energi og ikke mindst for Læsø Kommune. Her underskrev Nord Energi Fibernet og Læsø kommune en kontrakt om at udrulle et komplet dækkende fibernet i en hel kommune, den første i Danmark. Gravearbejdet og udrulningen af nettet på Læsø blev etableret gennem hele 2017.

2017 Nord Energi køber Hirtshals Strømforsyning. 

2018 Nord Energi indgår aftale med OpenNet omkring åbning af fibernettet. Dermed får fiberkunder mulighed for at vælge, hvem de ønsker som indholdsleverandør. 

2019 Nord Energi sælger sine 35.000 fiberkunder til Norlys Digital og herefter kan Nord Energi Fibernet fokusere på sin rolle som ren netejer med et åbent fibernet for diverse tjenesteudbydere.

2021 I foråret bliver Nord Energi Fibernet færdig med udrulning af fibernettet i hele forsyningsområdet samt på Læsø, i Frederikshavn og Sæby. Godt 120.000 adresser i alt.  
Nord Energi er dermed blevet det lokale infrastrukturselskab indenfor både elforsyning og fiberforbindelser. 

Billede af elværk Løkkensvej

Billede af elværket på Løkkensvej

Billede af Nord Energis bygning

Nord Energis bygning i dag

Der er sket meget i elforsyningsbranchen gennem de mere end 125 år, der er gået siden den spæde start. Både lokalt og nationalt. Andelstanken har spillet en stor rolle i dannelsen af elforsyningsselskaber og transformerforeninger gennem tiden og andelstanken lever stadigvæk, også hos Nord Energi.  

Hver el-forbruger i vores forsyningsområde er andelshaver og dem har vi ca. 100.000 af i Nord Energi. Som andelshaver har man mulighed for at være med til at bestemme, hvem der skal sidde i repræsentantskabet når der afholdes valg hvert fjerde år. 

Repræsentantskabet, som er den øverste myndighed i Nord Energi, er med til at sætte retningen for Nord Energis udvikling og fremtid - på vegne af alle vores andelshavere. 

Det er også repræsentantskabet, der tager de overordnede beslutninger i Nord Energi. Bl.a. godkender de vedtægtsændringer og vælger medlemmerne til Nord Energis bestyrelse. 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System