Nord Energis historie

Nord Energi blev dannet i 2011 ved en fusion af de to elselskaber ENV (Elforsyningen Nordvendsyssel) og ESV (Elforsyningen Sydvendsyssel).  Men selskabets elektriske rødder går meget længere tilbage, idet ENV kan føres tilbage til Hjørring elektriske Lyskompagni, der var det første elværk i Hjørring. Værket startede med at levere el i 1896 til nogle få huse og virksomheder i Hjørring by. Mens ESV har rødder tilbage i Nørresundbys Oplands Andels Elektricitetsselskab (N.O.A.E.), der blev dannet i 1919 i Nørresundby.  

Første elværk i Hjørring

Det første elværk i Hjørring 1896 - Hjørring elektrisk Lyskompagni

Betingelser

Uddrag fra betingelser fra Hjørring elektriske Lyskompagni 

Maskinhallen

Fra maskinhallen i Hjørring elektriske Lyskompagni

1896 Hjørring elektriske Lyskompagni opstartes 

1912 Hjørring kommune overtager elværket 

1918 Skagen Elværk idriftsættes 

1919 Nørresundbys Oplands Andels Elektricitetsselskab stiftes. Strømmen blev de første år aftaget fra det kommunale elværk i Nørresundby 

1921 Lokale transformerforeninger på landet dannes og begynder at få leveret el fra højspændingsledninger og transformerstationer. De står selv for lavspændingsnettet ud til deres kunder. 

1924 Det nye elværk på Løkkensvej i Hjørring bliver taget i brug. Det er de bygninger, som Nord Energi stadig bor i, den dag i dag. Det er dog længe siden bygningerne har fungeret som elværk.  

1925 Dansk Andels Cementfabrik (DAC) bygger en stor kraftstation og slutter overenskomst om levering af el herfra til by og opland i Nørresundby. 

1951 Interessentskabet Nordjyllands Elektricitetsforsyning (NEFO) oprettes med det formål at fremskaffe den til enhver tid nødvendige effekt og energi til interessenterne (de kommunale elektricitetsværker i Nørresundby, Brønderslev og Skagen, Hjørring Højspændingsværk samt Thisteds Amts Elektricitetsforsyning). Fællesskabet i NEFO førte til enighed om at bygge et kraftværk i Vendsyssel. 

1967 I januar stod Vendsysselværket (senere Nordjyllandsværket) færdigt og begyndte at producere elektricitet til forbrugerne i NEFO’s område. I dag bliver elektricitet ikke kun produceret på kraftværker, men kommer i stigende grad fra sol, vind og biomasse. 

1968 Elværket på Løkkensvej i Hjørring stopper med at producere elektricitet og ombygges herefter til administrationsbygning. 

1972 ENV dannes som rationalisering af Skagen Kommunale Elektricitetsværk, Hjørring Højspændingsværk, Hjørring Elektricitetsforsyning og Nordvendsyssels Elektricitets Andelsselskab (NEFA) 

1975 ESV dannes ved fusion af Nørresundbys Oplands Andels Elektricitetsforsyning (NOAE) og Øst Sydvendsyssels Elektricitetsforsyning 

1999 El-reformen betyder, at elsektoren liberaliseres i Danmark. Det medfører en selskabsmæssig opsplitning af det oprindelige monopol; el-nettet, og af de konkurrenceudsatte aktiviteter; produktion og handel med elektricitet. ESV og ENV fortsætter som elnetejere og går med i handelselskabet Energi Nord sammen med Himmerlands Elforsyning. 

2004 Aktierne i Elsam sælges og dermed ejerskabet til Nordjyllandsværket (oprindeligt Vendsysselværket)

2006 ESV starter med udrulning af fibernet i landsbyen Ørsø ved Dronninglund 

2007 ENV starter med udrulning af fibernet i landsbyen Lørslev udenfor Hjørring 

2011 Fusion mellem ESV og ENV til Nord Energi 

2014 Nord Energi køber Taars Elforsyning. 

2016 Den 1. april blev der indført en omfattende elmarkedsreform (Engrosmodellen), med det formål at fremme effektiv konkurrence på elmarkedet og samtidig sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse. Reformen indebar en ændret ansvarsfordeling på detailmarkedet for elektricitet i Danmark. Som netselskab har Nord Energi herefter meget begrænset kundekontakt.  

2017 Nord Energi køber Hirtshals Strømforsyning. 

2021 I foråret bliver Nord Energi Fibernet færdig med udrulning af fibernettet i hele forsyningsområdet samt på Læsø, i Frederikshavn og Sæby. Godt 120.000 adresser i alt.  
Nord Energi er dermed blevet det lokale infrastrukturselskab indenfor både elforsyning og fiberforbindelser. 

Billede af elværk Løkkensvej

Billede af elværket på Løkkensvej

Billede af Nord Energis bygning

Nord Energis bygning i dag

Der er sket meget i elforsyningsbranchen gennem de mere end 100 år, der er gået siden den spæde start. Både lokalt og nationalt. Andelstanken har spillet en stor rolle i dannelsen af elforsyningsselskaber og transformerforeninger gennem tiden og andelstanken lever stadigvæk, også hos Nord Energi.  

Hver el-forbruger i vores forsyningsområde er andelshaver og dem har vi ca. 100.000 af i Nord Energi. Som andelshavere har man mulighed for at være med til at bestemme, hvem der skal sidde i repræsentantskabet når der afholdes valg hvert fjerde år. 

Repræsentantskabet er den øverste myndighed i Nord Energi og er med til at sætte retningen for Nord Energis udvikling og fremtid - på vegne af alle vores andelshavere. 

Det er også repræsentantskabet, der tager de overordnede beslutninger i Nord Energi. Blandt andet godkender de vedtægtsændringer og vælger medlemmerne til Nord Energis bestyrelse. 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System