Nord Energi "Fonden"

Etablering af Nord Energi ”Fonden”

I forbindelse med etableringen af Nord Energi i 2011 blev der etableret den såkaldte ENV-”Fond”, som skulle virke i 10 år indtil udgangen af 2021.

Repræsentantskabet har efterfølgende godkendt etablering af Nord Energi ”Fonden”, som kan yde støtte til forskellige formål i hele Nord Energis forsyningsområde. Bestyrelsen fastlægger hvert år i forbindelse med budgetlægningen hvor stort et samlet beløb, der kan udloddes i det efterfølgende år. Der er således ikke tale om en egentlig fond, idet midlerne hvert år hentes via driftsbudgettet.

Der uddeles midler fra Nord Energi "Fonden" via 2 puljer med ansøgningsfrist henholdsvis den 1. januar og den 1. juli med efterfølgende sagsbehandling. 

Støtteregler

Der kan ydes støtte i henhold ”Støtteregler - Nord Energi Fonden”.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål vedr. Nord Energi "Fonden" kan stiles til Per Poulsen på e-mail: fond@nordenergi.dk eller tlf.: 99245632.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System