Nord Energi "Fonden"

Etablering af Nord Energi ”Fonden”

I forbindelse med etableringen af Nord Energi i 2011 blev der etableret den såkaldte ENV-”Fond”, som skulle virke i 10 år indtil udgangen af 2021.

Repræsentantskabet har efterfølgende godkendt etablering af Nord Energi ”Fonden”, som kan yde støtte til forskellige formål i hele Nord Energis forsyningsområde. Bestyrelsen fastlægger hvert år i forbindelse med budgetlægningen hvor stort et samlet beløb, der kan udloddes i det efterfølgende år. Der er således ikke tale om en egentlig fond, idet midlerne hvert år hentes via driftsbudgettet.

Første gang der ydes støtte fra Nord Energi ”Fonden” er med ansøgningsfrist den 15. juli 2022.

Efterfølgende vil der blive sagsbehandlet 2 gange om året med ansøgningsfrister 31. december og 15. juli.

Støtteregler

Der kan ydes støtte i henhold ”Støtteregler - Nord Energi Fonden”.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål vedrørende Nord Energi "Fonden" kan stiles til Per Poulsen på e-mail: fond@nordenergi.dk eller tlf.: 99 24 56 32

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System