Nord Energi Fonden

Etablering af Nord Energi Fonden

I forbindelse med etableringen af Nord Energi i 2011 blev der etableret den såkaldte ENV Fond, som skulle virke i 10 år indtil udgangen af 2021.

Efterfølgende har repræsentantskabet godkendt etableringen af Nord Energi Fonden, som kan yde støtte til forskellige formål i hele Nord Energis forsyningsområde. Det er Nord Energis bestyrelse, der én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen fastlægger det samlede beløb, der kan udloddes i det efterfølgende år. Midlerne til uddelingen varierer fra år til år og hentes alene fra afkastet på Nord Energi A.m.b.a.s værdipapirbeholdning.
Nord Energi Fonden er derfor ikke en egentlig fond, idet en fond er defineret ved en formue, der varigt og uigenkaldeligt er udskilt fra ejerens formue.

Der uddeles midler fra Nord Energi Fonden via 2 puljer med ansøgningsfrist henholdsvis den 1. januar og den 1. juli med efterfølgende sagsbehandling. 

Støtteregler

Der kan ydes støtte i henhold ”Støtteregler - Nord Energi Fonden”.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål vedr. Nord Energi Fonden kan stiles til Per Poulsen på e-mail: fond@nordenergi.dk eller tlf.: 99245632.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System