Ansøgning og sagsbehandling

Ansøgning og sagsbehandling

Ansøgning

Ansøgning skal ske via e-mail til fond@nordenergi.dk

Ansøgningsfristerne er henholdsvis den 1. januar og den 1. juli. 

Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af projektet med evt.bilag, og ansøgningen skal som min. indeholde:

  • Ansøgerens identitet
  • Projektbeskrivelse
  • Anlægs- og driftsbudget for projektet
  • Hvilket beløb der ansøges om
  • Tidsplan
  • Seneste årsregnskab (for foreninger m.v.)
  • Oplysning om projektet allerede har opnået støtte fra anden side og størrelsen af denne

Sagsbehandling

Alle ansøgere modtager en svar-mail, hvor der oplyses, hvornår sagsbehandlingen forventes.

Efter sagsbehandling vil alle ansøgere modtage en mail med svar på ansøgningen. Som hovedregel begrundes afslag ikke.

De projekter, der godkendes og opnår støtte, vil oplistes her på hjemmesiden, dog uden angivelse af støttebeløb.

Udbetaling af støtte

Støttebeløb udbetales som hovedregel først, når projektet er realiseret. For større projekter kan støttebeløbet dog udbetales ad flere gange i takt med realisering af projektet.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System