Støtteregler Nord Energi Fonden

Nord Energi "Fonden" kan støtte lokale formål/projekter indenfor forsyningsområdet til erhvervsudvikling, forskning, sundhedsfremmende foranstaltninger, kultur, fritid, idræt og sport.

  • Erhvervsudvikling karakteriseret ved igangsætning af nye projekter, som skaber nye arbejdspladser eller er til gavn for lokalområdet. Turistmæssige aktiviteter som gavner eller styrker kendskabet til lokalområdet.
  • Forskning – både grundforskning og anvendt forskning – med stærk tilknytning og gavn for lokalområdet
  • Kultur: Støtte til kulturelle eller sociale aktiviteter blandt vore andelshavere, som skaber værdi og/eller styrker fællesskabet i lokalområdet. Der gives også støtte til projekter, som er med til at øge kendskabet til lokalområdet.
  • Idræt- og sportsområdet: Nord Energi vil støtte ”Éngangsprojekter” eller opstart af årligt tilbagevendende begivenheder, som forventes at kunne hvile i sig selv efter opstartsperioden. Éngangsprojekter kan være etablering af nyt klubhus, nyt lysanlæg, kunststofbane, m.v.

Nord Energi vil alene indgå deciderede sponsorater med klubber, som agerer i landets bedste rækker. Undtaget herfra er håndbold og fodbold, hvor sponsorater også kan indgås med klubber, der agerer i landets næstbedste række.

Når vi uddeler støtte, har vi fokus på andelshaverværdi, lokal værdiskabelse eller branding af Nord Energi og lokalområdet.

Hvem kan få støtte ?

Foreninger, institutioner, klubber og enkeltpersoner som er hjemmehørende i Nord Energis forsyningsområde, har stærk tilknytning til lokalområdet og/ eller laver projekter til gavn for lokalområdet.

Nord Energi støtter ikke:

  • Politiske partier og foreninger
  • Religiøse organisationer eller religiøse formål
  • Den egentlige drift af foreninger, institutioner, klubber og organisationer
  • Studieture eller aktiviteter uden for lokalområdet
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System