Ledningsregistrering

Nord Energis korthåndtering er digitaliseret.

Nord Energi Tekniks tekniske personale er koblet direkte på en fælles kortserver, hvorfra oplysninger om ledningers placering, type m.m. kan præsenteres. Alle ledningsoplysninger holdes ajour dagligt.

Den ekspertise, der er opbygget over en årrække i organisationen, vil Nord Energi gerne tilbyde interesserede ledningsejere.

Nord Energi er i besiddelse af tilbundsgående kendskab til:

  • Opmåling af ledningsanlæg
  • Registrering af kabler og ledninger digitalt.

Nord Energi tilbyder registrering af alle former for ledninger, f.eks. vand, tele/IT, varme, kloak, antenne, dræn m.v.

Kontakt Nord Energi Teknik A/S, og få en snak om mulighederne for at få dine gamle kort digitaliseret.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System